Udsatte
grønlændere

På Kofoeds Skole har vi en lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark.

Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring mødesteder, aktivitetsmuligheder og  botilbud.

Der er tilbud om rådgivning og vejledning, støtte til at opsøge forskellige myndigheder efter behov og opsøgende arbejde hvor udsatte grønlændere ofte færdes. Kofoeds Skole har aftale om aktivering for kontanthjælpsmodtagere.

Mål
Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv. I arbejdet med udsatte grønlændere ønsker vi at implementere anbefalinger fra Socialministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS i vores målsætninger.

Læs mere
Nordisk Ministerråds rapport: “En verden til forskel – arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland” finder du heri pdf-format.

HENT MATERIALE

Naapiffik

Naapiffik er Kofoeds Skoles mødested for udsatte grønlændere i København. Mødestedet er som udgangspunkt en mellemstation fra hjemløshed til en forbedret livssituation. Det kan være at få en herbergsplads eller andet botilbud. Personalet støtter og vejleder brugere af Naapiffik til at komme ind i kontanthjælpssystemet og støtter brugeren i kontakten med forskellige instanser og myndigheder efter behov.

Aktiviteter
Naapiffik har en caféordning, som bygger på mottoet ”Hjælp til selvhjælp”, hvor brugeren kan deltage i spisning mod betaling af et mindre beløb eller ved at arbejde sig til en spisebillet. Vi har computere med internetforbindelse. Vi har faste aktivitetstilbud som musik, motion, mindfullness og svømning og der introduceres til de mange muligheder for at komme i aktivering og/eller deltage i undervisning på Kofoeds Skole i øvrigt.

Et skridt videre
Der tilbydes forskellige projekter og internater i Sorø, hvor formålet er motivation til at tage ansvar for sit eget liv, tage skridtet til at komme ud af ensomhed, misbrug og inaktivitet mod en sundere og mere indholdsrig levevis. Herunder at forstå og kunne/ville begå sig i det danske samfund.

Åbningstider
Hverdage: 8.15 – 20.45 (tirsdage dog åbent: 16.00 – 20.45)
Weekend: 9.00 – 16.00 (den første weekend i måneden lukket)

Kontakt

Hovednummer: 41 73 30 55
Telefontid mandag – fredag kl. 8 – 16

Teamleder
Andreas Dalsgaard
tlf.: 41 73 30 34
mail: andreasd@kofoedsskole.dk

Bliv medlem af Naapiffiks Facebook-gruppe her.

Miteq

Formål
Midlertidigt bosted (§107) for op til 5 grønlandske kvinder, tilknyttet Københavns kommune. Kvinder, som ønsker en ændret livssituation og arbejde aktivt mod at blive klar til egen bolig.

§ 107 – midlertidige boformer: I disse typer af tilbud er der mulighed for at arbejde med brugernes problematikker omkring fx stofmisbrug eller psykisk sygdom, såfremt borgeren har behov for døgndækning af behandlingsmæssige årsager.

Anvendelsen af Servicelovens § 107 kan generelt integreres med andre indsatsformer navnlig udflytning til egen bolig gennem den kommunale boliganvisning, eventuelt med en individuel tilknyttet bostøtte. Muligheden for at integrere de midlertidige tilbud med efterfølgende længerevarende/permanente tilbud gør, at en del af den usikkerhed som er knyttet til ikke at have en permanent bolig, muligvis kan undgås.

Praksis
Miteq er mere end en seng, så beboerne skal ønske – og vil få støtte til:

– Individuelle samtaler (handleplaner)
– Misbrugsbehandling
– Bearbejdelse af traumer eller andre psykiske udfordringer
– Styrke selvværd og tage ansvar for eget liv
– Helbred
– Økonomi
– Møder med kommune, jobcenter mm.
– Aktiv hverdag (arbejdsrelateret praktik og/eller undervisning, kreative aktiviteter og lign.) og nye relationer
– Kende og respektere husreglerne, indstillet på at bo i et bofællesskab og at samarbejde med det tilknyttede personale
– Deltage aktivt i bofællesskabet, herunder i samvær som beboermøder, fælles aktiviteter og rengøring af fælles arealer (botræning)

Er beboeren i praktik/arbejde eller skal de følge et misbrugsbehandlings- eller terapiforløb, så er deltagelse i beboermøde stadig en forventning.
Terapi, motiverende samtaler mod misbrugsbehandling og egentlig misbrugsbehandling er et tilbud, hvor det forventes at kvinderne deltager i mindst et af tilbuddene.

De første tre uger efter indflytning forventes en intensiv opstartskontakt ca. 2 gange ugentligt mellem beboer og kontaktperson, opstartsperioden afhænger af den enkelte. Derefter vil der vil blive udarbejdet en handleplan.

 

Kontakt

Teamleder
Andreas Dalsgaard
tlf.: 41 73 30 34
mail: andreasd@kofoedsskole.dk

Kofoeds Skole Nuuk

I Kofoeds Skole Nuuk har hjemløse og arbejdsløse i Nuuk et nyt sted at gå hen, hvor de kan holde sig beskæftiget og modtage hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Projektet finansieres i de første tre år af OAK Foundation Denmark, VILLUM FONDEN og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Herefter skal skolen etableres som en selvejende institution med driftsoverenskomst med det offentlige.

Grønlandsk institution
Det har været vigtigt for Kofoeds Skole, at der bliver tale om en grønlandsk institution, som bygger på Kofoeds Skoles værdier. Derfor skal skolens ledelse og personale rekrutteres i Nuuk. Kofoeds Skole i København skal bidrage med viden og erfaringer og med socialpædagogiske programmer og arbejdsmetoder til den grønlandske skole. Mange grønlændere i Danmark har i årenes løb søgt og fået hjælp på Kofoeds Skole.

Overordnet strategi
Kommuneqarfik Sermersooq og Kofoeds Skole har et ønske om at forbedre livssituationen for socialt udsatte borgere i Grønland. Projektet indgår i en overordnet strategi for at forbedre indsatsen for udsatte grupper.

-I Kommunalbestyrelsen er vi meget optagede af, at den støtte vi yder de mest udsatte i vores samfund rent faktisk hjælper dem videre. Der skal mere fokus på hjælp til selvhjælp, så borgeren bliver i stand til at opretholde en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Her vil Kofoeds Skole komme til at yde et meget vigtigt bidrag i form af en indsats, som hjælper borgere til at tage vare på eget liv”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup.

Viden og erfaring
Kofoeds Skole har i dag danske afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Igennem de seneste 20 år har skolen desuden medvirket til etablering af mere end 20 søsterskoler i 8 central- og østeuropæiske lande. De udenlandske søsterskoler har udviklet sig i overensstemmelse med lokale muligheder og behov, og de er lokalt forankrede – som den kommende skole i Nuuk skal være – og drives af NGO’er i de enkelte lande.
– Vi håber, vi kan bidrage med viden og erfaring ved skolens igangsættelse og på den måde være med til at opbygge en grønlandsk Kofoeds Skole, som hjælper udsatte borgere, siger forstander for Kofoeds Skole i Danmark Robert Olsen.

Klik her for at komme til Kofoeds Skole Nuuks side.

Kontakt

Kofoeds Skole Nuuk
Industrivej 2A, P.O. Boks 363
3900 Nuuk
tlf.: 00 299 381340
mail: gujot@kofoeedsskole.dk

Følg Kofoeds Skole Nuuk på Facebook her.

Kofoeds Skole Aalborg

På Kofoeds Skole Aalborg har vi fokus på aktivitet, udvikling, socialt netværk og kompetencer for alle ledige.

Vi tilbyder et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige socialt udsatte mennesker, som vil være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Rummelighed er nøgleordet. Vi vil gerne skabe integration og inklusion for de grønlændere, som savner et positivt netværk.

Klik her for at komme til Kofoeds Skole Aalborgs side.

Kontakt

Kofoeds Skole Aalborg
Ågade 23
9000 Aalborg
tlf.: 41 73 30 59
mail: loneje@kofoedsskole.dk

Bliv medlem af Kofoeds Skole Aalborgs Facebook-gruppe her.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i Café Kofoeds Kant eller ringe og høre hvordan vi kan hjælpe.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00