Vil du være med til at gøre en forskel for hjemløse unge med psykosociale problemstillinger?

Vi søger en visionær og fagligt stærk teamleder til to af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger. Husene er beliggende på Peder Lykkes Vej 33 og 45, og sammen med henholdsvis to og tre pædagoger udgør du to små teams, som er sammen om at støtte og hjælpe de 7 og 11 unge, som bor i husene. Vi ønsker en teamleder, som har erfaring med målgruppen, har ledelseserfaring, har uddannelse til pædagog, er rummelig og empatisk i forhold til beboergruppen, og som ønsker at arbejde ud fra principperne om ”hjælp til selvhjælp”.

Kofoeds Skole har 4 § 110 boformer for unge, som har brug for at få støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til egne ressourcer/ udfordringer, arbejde, uddannelse og ønsker for fremtiden. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, som oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv.

Som teamleder er du ansvarlig for den daglige drift af ungdomsboligen; herunder det praktiske, det pædagogiske, det administrative og det ledelsesmæssige ansvar.

Arbejdsopgaver

Pædagogiske bl.a.:

 • Deltage i og lede det daglige pædagogiske arbejde.
 • Ansvarlig for og deltagelse i supervision på det pædagogiske arbejde i ungdomsboligerne.
 • Deltage i visitationer af nye beboere.
 • Være ”sekundær” pædagog på samtlige beboere.

Administrative bl.a.:

 • Ansvarlig for husenes økonomi.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af arbejdstiden (ressourcestyring).
 • Ansvarlig for overholdelse af GDPR i henhold til lovgivning samt Kofoeds Skoles retningslinjer.
 • Ansvarlig for

Praktiske; bl.a.:

 • Sikre gode samarbejdsrelationer til håndværkere m.v.
 • Repræsentere Kofoeds Skole i grundejerforeningen eksempelvis ved den årlige generalforsamling.
 • Ansvarlig for at de praktiske rammer i husene fungerer.

Ledelsesmæssige bl.a.:

 • Afvikling af medarbejderudviklingssamtaler samt trivselssamtaler.
 • Ansvarlig for at det pædagogiske personale er klædt på til at arbejde med beboergruppen.
 • Sikre trygge og gode arbejdsvilkår for det pædagogiske personale.
 • Gå foran i det daglige pædagogiske arbejde.
Profil

Erfaringer

 • Ledelseserfaring.
 • Solid erfaring med målgruppen eller anden relevant pædagogisk målgruppe.
 • Erfaring med dokumentation og skriftlighed.
 • Gerne praktisk erfaring med driften af et hus.

Teoretisk/ faglig

 • Uddannet pædagog.
 • Gerne lederuddannelse.
 • Forskellig relevant efteruddannelse.

Personlig

 • Kan bevare overblik, struktur og systematik i kaotiske situationer.
 • Er indstillet på fleksible arbejdstider.
 • Udadvendt personlighed.
 • God til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
 • Rummelig og har lyst til at arbejde med unge mennesker, som er socialt udsatte.
 • Er indstillet på en arbejdsdag med almindeligt pædagogisk arbejde og ledelsesarbejde.
 • Har lyst til at udvikle dig fagligt.
 • Kan rumme en hverdag som stort set aldrig er forudsigelig.
Ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen er med tiltrædelse fra d. 1. oktober 2019 og i gennemsnit 37 timer ugentlig.

Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for Omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole (SL).

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i KSU Lotte Keng på 41733016, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

I mellemtiden kan du læse mere om Kofoeds Skoles Ungdomsboliger her.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 15. august 2019.

OBS! Vi anvender Statens e-rekrutteringssystem til at modtage og behandle ansøgninger.