Vil du gøre en vigtig forskel for voksne grønlændere i udsatte positioner? Vi søger en teamleder til mødestedet Naapiffik og botilbuddet Miteq på Kofoeds Skole i København

Naapiffik er et mødested for voksne grønlændere i udsatte positioner. Miteq er et botilbud for udsatte grønlandske kvinder. Begge tilbud ligger på Kofoeds Skole på Amager. Vi søger en faglig stærk og visionær teamleder til de 6 medarbejdere der sikrer en velfungerende hverdag og trygge rammer på begge tilbud.

Du har erfaring med målgruppen af grønlændere i udsatte positioner og har formentlig en uddannelse til pædagog eller anden socialfaglig baggrund. Du er et rummeligt og empatisk menneske, som sammen med dine 6 kolleger formår at arbejde med brugergruppen ud fra Kofoeds Skoles principper om ”Hjælp til Selvhjælp”. Måske har du allerede ledelseserfaring eller også er du indstillet på at tage en diplomuddannelse i ledelse.

Som teamleder er du ansvarlig for den daglige drift af Naapiffik og Miteq, herunder det praktiske, det pædagogiske, det administrative og det ledelsesmæssige ansvar. Målgruppen for tilbuddene har forskellige sociale og psykiske udfordringer, flere er hjemløse og misbrugende. Derfor er det særligt vigtigt at du kan bevare overblik og sikre struktur og ro i kaotiske situationer.

Lyder det som noget for dig?

Læs hele stillingsopslaget og søg job som teamleder til Naapiffik og Miteq via vores rekrutteringssystem

Læs mere

Siden 1928 har Kofoeds Skole tilbudt uddannelses- og arbejdsfællesskaber, til voksne mennesker, der
– for øjeblikket – ikke kan deltage i samfundet på samme vilkår som de fleste. Mennesker med mere i
bagagen. Men også mennesker med mere at byde på. Kort sagt, mennesker med mere.

Hvert år benytter omkring 3600 mennesker sig af vores værksteder og undervisningshold. Her lærer de nye kompetencer, indgår i sociale fællesskaber og tager selv et medansvar for at forbedre deres livssituation. Det kalder vi ’Hjælp til Selvhjælp’.

Læs mere om Naapiffik og Miteq på https://kofoedsskole.dk/vorestilbud/udsattegroenlaendere/

Læs mere om Kofoeds Skole på https://kofoedsskole.dk

Læs mere om vores pædagogiske arbejde på https://kofoedsskole.dk/omos/voresarbejde/

Foto: Kjeld Andersen