Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte og hjemløse unge?
Vi søger en uddannet pædagog 37 timer ugentlig, til Kofoeds Skoles Ungdomsboliger beliggende på Badensgade 45, Amager.

Der arbejdes i dagtimerne samt to aftenvagter til kl. 21 på hverdage. Vi ønsker en socialpædagog, som både har socialpædagogisk erfaring, er rummelig og empatisk, og som formår at arbejde ud fra principperne ”hjælp til selvhjælp”.

Kofoeds Skole har 4 § 110-botilbud for unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til uddannelse, arbejde og ønsker for fremtiden. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år. De unge oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv.

Kofoeds Skole er en selvejende institution med 100 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi er et tilbud til mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vi har et stort udbud af rådgivning, undervisning, værkstedsfag og projekter.

 

Arbejdsopgaver

 • Vi har relationen som bærende redskab i arbejdet med de unge.
 • De pædagogiske opgaver tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte unges behov.
 • Ved inddragelse i hverdagen, ved husmøder og ved udførelse af praktiske opgaver på fællesarealerne, støtter vi den unge i at få skabt sig et hjem.
 • Vi fremstår som rollemodeller for de unge i forhold til at kunne indgå i det normative samfund.
 • Vi støtter de unge i afklaring om job / uddannelse /aktivering efter de gældende regler på området.
 • I samarbejde med de unge udarbejder vi handleplaner og statusrapporter.
 • Vi støtter de unge i at få indhold i hverdagen.
 • Vi samarbejder med hjemløseenheden / socialcentre.
 • Vi fører journaler som dokumentation for arbejdet. Herud over bruger vi dagbog system til at underbygge vores interne kommunikation.
 • Undervisning i madlavning, køkkenhygiejne, sund mad, ect.
 • Vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer sammen med de unge.
 • Vi tilstræber, at huset fremstår – og bliver brugt – som et hjem, af de unge.

 

Kvalifikationer

Erfaring

 • Erfaring i pædagogisk arbejde med målgruppen.
 • Erfaring med dokumentation og skriftlighed i arbejdet.

Teoretisk

 • Pædagogisk uddannelse.
 • Gerne hygiejne kursus

Personlige

 • Kan bevare overblik, struktur og systematik i kaotiske situationer.
 • Arbejder selvstændigt og struktureret.
 • Du er rummelig og empatisk og kan arbejde professionelt med unge mennesker, der er socialt udsatte.
 • Du formår at skabe og bibeholde den gode samarbejdsrelation til vores målgruppe, til kolleger og samarbejdspartnere.

 

Ansættelsesforhold

Ansættelsen er med tiltrædelse den 1. januar 2020, eller snarest derefter. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Der vil være aftenvagter onsdag og torsdag.

Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for medarbejder med elevrelaterede opgaver (SL) på Kofoeds Skole.

 

Søg stillingen her.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lotte Keng på 41733016, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 21. november 2019.

Ansøgningsfrist: 13-11-2019