Kirkekollekt

Du kan bidrage til Kofoeds Skoles arbejde i din kirke

Kirker i Danmark har en god tradition for at samle ind til velgørende formål.


Den kollekt, som Kofoeds Skole modtager fra kirkerne, går til vores arbejde med at hjælpe socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv til et bedre liv. Læs mere om vores profil og arbejde på folkekirkens indsamlingsside.


Kofoeds Skoles indsamlingsperiode i 2015

Kirkekollekten er opdelt i 8 indsamlingsperioder om året, hvor alle folkekirkelige organisationer er tildelt en periode, hvor der kan være ekstra fokus på deres mærkesager.


Kofoeds Skole har i 2015 faste- og passionstiden (periode 4), som varer fra 1. søndag i fasten til langfredag. Jeres kirke kan derved vælge at samle ind til Kofoeds Skole flere søndage i træk.


Vi håber, at kirker landet over vil samle ind til vores arbejde i denne periode, men vi er naturligvis taknemmelige for bidrag, der kommer på alle tider af året. Kollektstøtten har stor betydning for vores arbejde!


Indbetaling af kollekt

Kirkekollekt kan indbetales på vores bankkonto med kontooplysningerne:

Reg.nr.: 9541

Kontonummer: 9118845.


Mærk indbetalingen ”Kollekt” og jeres kirke – samt evt. ønske om at støtte skolerne i Aarhus eller Aalborg.

Vi er taknemmelige for enhver støtte.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller måske nogle gode råd til kollektindsamling, kan du ringe til vores fundraisingkontor på telefon 4173 3280 eller via mailen: fundraising@kofoedsskole.dk