Fradragsregler

Træk bidrag fra på selvangivelsen.

I 2015 kan bidrag op til 15.000 kroner trækkes fra i SKAT

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A.
Siden 2012 betyder nye skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2015 er det højst 15.000 kroner.

 

Indberetninger til SKAT

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

 

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til kofoedsvenner@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

 

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

 

Her kan du læse om SKATs regler for donationer til velgørende foreninger.

 

Hvis du er støttemedlem

støttemedlemskontingentet på 200 kr. om året er ikke fradragsberettiget og bliver derfor ikke indberettet til SKAT.


Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om frdragsregler, kan du ringe til vores fundraisingkontor på telefon 4173 3280 eller via mailen: fundraising@kofoedsskole.dk