Hvad går pengene til?

Din støtte giver muligheder

Vores arbejde afhænger i høj grad af private donationer. Hver dag kommer der ca. 500 elever på Kofoeds Skole. Det er en mangfoldig gruppe, og hver elev har brug for noget forskelligt. Private donationer gør det muligt at imødekomme de mange behov, fx at starte projekter, holde arrangementer og afhjælpe akutte behov.

 

Kofoeds Skole værdsætter alle bidrag og donationer. Det gør en verden til forskel for vores elever.

 

Med din støtte kan vi tilbyde socialt udsatte: