Arv og testamente

Vær med til at sikre en indsats for socialt udsatte i fremtiden

Du kan støtte Kofoeds Skoles arbejde ved at oprette et testamente, enten til fordel for skolens generelle arbejde eller til særlige projekter og indsatsområder.
På den måde er du med til at sikre en indsats for socialt udsatte i fremtiden.

 

Ring og høre mere om arv på: 41 73 32 72

 

Få gratis advokatbistand

Vi har stor erfaring med behandling af arvesager og stiller gratis advokatbistand til din rådighed. Som almenvelgørende organisation er Kofoeds Skole desuden fritaget for at betale arveafgift.

 

For mere information læs vores her:

 

 arvefolder forside

 

 

Kontakt os

 

Tlf. 41 73 32 72 eller mail til fundraising@kofoedsskole.dk