Kofoeds Skole i Aarhus søger en socialrådgiver:
 • med erfaring fra Aarhus Kommunes Social- og Beskæftigelsesforvaltning.
 • med erfaring i arbejdet med unge og med misbrug og psykiatri.
 • med erfaring med eller interesse for arbejdet med grønlandske borgere.
Vi søger en dygtig, erfaren og engageret socialrådgiver med interesse for og evne til at arbejde ud fra Kofoeds Skoles grundmetoder og erfaringer.
Kofoeds Skole arbejder med aktivering af socialt udsatte grupper gennem hjælp til selvhjælp via tilbud om undervisning, værkstedsarbejde og rådgivning. Der arbejdes ud fra den enkeltes formål med målstyring og succeskriterier og det forventes, at alle medarbejdere kan bidrage til udvikling og evaluering af skolen.
Arbejdet omfatter: 
 • I skolens åbningstid tilbyder 3. socialrådgivere løbende samtale og åben rådgivning, og vejledning til elevgruppen vedrørende alle livsspørgsmål.
 • Samarbejde i et åbent miljø, hvor der dagligt justeres og koordineres i forhold til dagens opgaver.
 • Udarbejdelse af skriftlige handleplaner i samarbejde med elever og beskæftigelsesforvaltningen, med udvikling og fremtidsperspektivet for eleverne for øje.
 • Sparring og vejledning af socialrådgivere, værkstedsmedarbejdere og undervisere ift. eleverne ud fra Kofoeds Skoles metode og pædagogik.
 • Administrative opgaver, så som daglig elevregistrering, skemalægning, visitationssamtaler og opfølgninger.
 • Drift og udvikling af skolens reception, service og prioritering af opgaverne her.
 • Netværksdannelse og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Formidling af Kofoeds Skoles tilbud, idégrundlag og metoder over for studerende og besøgende og via formidling.
Vi forventer, at du: 
 • Er uddannet socialrådgiver.
 • Har erfaring i at arbejde med Kofoeds Skoles målgruppe.
 • Kan give sparring og socialfaglig vejledning i en travl hverdag og at du er god til at formulere dig, skabe kontakt og motivere.
 • Har gode skriftlige kompetencer og erfaring med at skrive handleplaner og status.
 • Ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Er fleksibel og omstillingsparat.
 • Er rummelig og solid og kan bevare overblikket i en travl hverdag, og at du er god til at sætte grænser.
 • Har erfaringer eller interesse for arbejdet med udsatte etniske grupper.
 • Er en del af et tværfagligt team, hvor personlig og faglig udvikling trives.
 • Arbejder for at skabe rum og vækst og udvikling for skolens elever.
Ansættelsesforhold mv. 
Ansættelsestidspunkt: 1. januar 2018. Stillingen er på 37 timer/uge og arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne på hverdage.
Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/OC fællesoverenskomsten), samt Organisationsaftale for socialrådgivere i Staten af 26. juni 2009.
Kontakt og ansøgning 
Læs om Kofoeds Skole i Aarhus på: www.kofoedsskole.dk/aarhus
Nærmere oplysninger fås hos forstander Michael Alber på tlf.: 23436332 eller personalechef Bente Fasmer, tlf.: 41733269.
Vi forventer, at holde ansættelsessamtaler onsdag den 22. november 2017.
Ansøgningsfrist: 19-11-2017
Arbejdssted: Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C
Ansøgning 
Din ansøgning med CV og eksamensbevis sendes via e-rekrutteringssystem.