Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker? Er din drøm et alsidigt job, hvor dine primære arbejdsopgaver er det pædagogiske arbejde med værkstedets elever, blandt andet via arbejdet med billeder, video og lyd samt bredt med elektroniske og trykte medier?
Vi ønsker en kollega, der har en pædagogisk uddannelse, faglig bredde og erfaring med socialt udsatte således, at du sammen med dine tre kollegaer i Medieværkstedet, kan skabe et godt pædagogisk arbejdsmiljø i forhold til elever, kommunikationsafdelingen, kunder, virksomheder og samarbejdspartnere.
Medieværkstedet er en pædagogisk optræningsenhed, hvor vi tilbyder afklaring, motivation og opkvalificering. Målgruppen er voksne ledige, der oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært at indgå på arbejdsmarkedet.
Kofoeds Skole er en selvejende institution med 100 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.200 elever årligt og har, udover hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi er et tilbud til mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vi har et stort udbud af rådgivning, undervisning, værkstedsfag og projekter.
Vi tilbyder et job hvor du:
 • Har ansvar for visuel og auditiv formidling og instruktion af elever inden for produktion af video, lyd og anden elektronisk formidling.
 • Sammen med dine kollegaer planlægge og koordinere de arbejdsforløb, der tilbydes i medieværkstedet. I indgår i et tæt samarbejde, blandt andet som backup for hinanden.
 • Modtage og visitere elever til Medieværkstedet, herunder forestå administrative- og registreringsopgaver.
 • Gennemføre afklarende og opfølgende samtaler med elever, herunder gennemføre handleplanssamtaler.

Profil 

erfaringer 
 • Du har solid arbejdserfaring med socialt udsatte mennesker, herunder gerne kendskab til metoden Low Arousal.
 • Du har erfaring med pædagogiske forløb, som har fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • Du er skarp til visuel og auditiv formidling.
 • Du har instruktions- og vejledningserfaring.
 • Du har arbejdsmæssig erfaring med at gennemføre samtaler med elever / brugere, og efterfølgende skriftlig afrapportering til eksterne parter.
 • Du har erfaring med videoproduktion og redigering.
teoretisk  
 • Du har en pædagogisk uddannelse.
personlige
 • Du har en udpræget humoristisk sans.
 • Du er praktisk anlagt og trives med stor aktivitet og mange mennesker.
 • Du er empatisk og har lyst til at arbejde professionelt med voksne mennesker, der er socialt udsatte.
 • Du kan lide at samarbejde, og vil gerne udvikle dig fagligt.
 • Du er god til at kommunikere – både mundtligt, skriftligt og visuelt
 • Du er fortrolig med at bruge it-redskaber, som en del af dit arbejde.

Søg stillingen her

Ansættelsesforhold mv. 

Tiltrædelse fra den 1. april 2019. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole.

Kontakt  

Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Michael Reiff på 41733114 og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.
Ansøgningsfristen er 14. februar 2019.
Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 19. og 20. februar 2019.