Værdier

Læs om Kofoeds Skoles værdier og metode

Værdigrundlag

Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste kerne i denne holdning er den kristne næstekærlighed og solidaritet, der ikke skal forkyndes i ord, men vises gennem varme og respekt i alle skolens aktiviteter.

 

 

Metode

 

Hjælp til selvhjælp

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

  

Det fælles tredje og relationsarbejde

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

    

Dialog, inddragelse og deltagelse

Dialog, inddragelse og deltagelse er grundlæggende præmis for arbejdet på Kofoeds Skole. Vi lytter, vi handler, vi er sammen med, vi invitere til deltagelse i de processen, som påvirker den enkelte elev.  Det er, hvad enten det er forhold, der drejer sig om den enkelte eller det drejer sig om skole eller samfund.  Anerkendelse af individet og inddragelse i fællesskabet er en central del af denne deltagelse.

  

Mindset

Base‐skole‐by beskriver tre dimensioner, som tilsammen udgør en graduering af Kofoeds Skoles samspil med den omkringliggende by. Det er et strategisk styringsredskab, der skal gennemsyre hele tilgangen til skolens udvikling og arbejde, og som skolen kan bruge til at holde balancen i forhold til det omkringliggende samfund.

  

Base - Skole - By

Base står for hjemlighed, fordybelse og tryghed.  Skole står for de værdier og områder, som binder Kofoeds Skole sammen som skole‐fællesskab.  By står for skolens åbenhed og udadvendthed mod den omkringliggende by. De tre dimensioner udgør tilsammen et spænd fra det nære mod det udadvendte.  Base‐skole‐by skal ikke læses eller bruges som en statisk begreb, men som et dynamisk redskab til at skabe mobilitet på tværs af skolens dimensioner og understøtte alle elevers udvikling frem mod beskæftigelse – uanset hvor eleven befinder sig. Kofoeds Skole skal således kunne tilbyde attraktive rammer for denne udvikling.

Læs mere om Kofoeds Skole i brochuren her

 

Strategi _2_webklar