Rygepolitik

Den gode arbejdsplads for alle

Baggrunden for rygepolitikken er, at der skabes fælles rammer for både rygere og ikke rygere lokalt på Kofoeds Skole, og at Kofoeds Skole overholder gældende lovgivning.

Formålet med rygepolitikken er, at:

  • Der sikres rygemiljøer og røgfrie miljøer på Kofoeds Skole 
  • Der er plads til både rygere og ikke rygere. Derfor skal det sikres, at der både er områder, hvor der kan ryges og områder, hvor der ikke ryges.
  • Gældende lovgivning overholdes

Lovgivning
Loven om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august 2007. Loven blev revideret på en række områder i juni 2012, og disse ændringer har virkning fra 15. august 2012.

Loven omfatter arbejdspladser, institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og indendørs lokaliteter, hvor der er offentlig adgang til, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Loven fastsætter minimumstandarder. Man kan lokalt fastsætte mere vidtgående regler end lovens.

Hovedreglen er, at det ikke er tilladt at ryge indendørs. Med lovens undtagelsesbestemmelser får rygere ikke et retskrav på at kunne ryge indendørs.

De væsentligste ændringer, der trådte i kraft august 2012, omfatter børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. Her er det ikke længere tilladt at ryge på institutionens område, hverken for børn og unge, ansatte eller gæster, både indendørs og udendørs. Hvis en ungdomsuddannelse fortrinsvis har optaget elever over 18 år gælder de samme regler som for arbejdspladser, med mindre den pågældende institution ligger sammen med en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse. I det tilfælde vil kravet om totalt rygeforbud gælde hele området.

På arbejdspladser er det ikke længere tilladt at lade rygning foregå på enkeltmandskontorer. 

På Kofoeds Skole gælder rygepolitikken eller rammer for rygning også e-cigaretter.


Kofoeds Skole Nyrnberggade
På Kofoeds Skole i Nyrnberggade er det ikke tilladt at ryge indendørs ej heller på enkeltmands/       -kvinders kontorer.

I dag ryges der mange steder udendørs, hvilket gør det umuligt at have udendørs røgfrie miljøer f.eks. på terrasser eller ved udgange. 

Fra april 2014 er det muligt at ryge følgende steder udendørs på matriklen i Nyrnberggade:


Ved Arkaden:  Der er indrettet rygerum bag det gamle Produktionsværksted. Det er ligeledes tilladt at ryge under halvtaget i Arkaden.

Ved Multihallen:  Der indrettes borde- og bænke med askebægre i Jenagade til brugerne af Multihallen.

På 4. sal terrasse:  I den bagerste del af terrassen, til højre når man kommer ud på terrassen, længst væk fra Scherfig-salen.

Primo april 2014 påbegynder arbejdet med at fjerne askebægre og andre rygefaciliteter fra de steder, hvor rygning fremover ikke er tilladt. Der sættes skilte op, som henviser til hvor rygning er tilladt.

Rygepolitikken træder således endeligt i kraft efter påske 2014.

 
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger
I Kofoeds Skoles ungdomsboliger er det ikke tilladt at ryge indendørs på fællesarealer. Det er dog muligt at ryge på eget værelse eller egen lejlighed.

Kofoeds Skole Aarhus
På Kofoeds Skole i Aarhus er det ikke tilladt at ryge indendørs. Der kan ryges udendørs på terrassen, hvor der er opsat askebæger.

Kofoeds Skole Aalborg
På Kofoeds Skole i Ågade er det ikke tilladt at ryge indendørs.
Udenfor kan der ryges - der er ophængt askebægre i porten, hvor der er tørvejr.

På Kofoeds Skole på Sallingsundvej i Øst er det ikke tilladt at ryge indenfor eller på terrassen.
Rygning kan ske uden for lejligheden under et lille halvtag, hvor der er sat askebæger op.

Andet


I slutningen af 2013 skal der udarbejdes en ny arbejdspladsvurdering. I denne ønskes undersøgt, hvor stor del af medarbejderne, som er rygere og i hvilket omfang der er behov for rygestop-kurser.

Kofoeds Skole ønsker, at tilbyde medarbejdere rygestop-kurser.

Hvis reglerne for rygeforbud overtrædes af medarbejder indkaldes vedkommende til samtale.