Skolens historie

Hans Christian Kofoed ønskede at give de arbejdsledige selvrespekten, livsmodet og fremtidshåbet tilbage.

Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans kone Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd. 

Begyndelsen
"Christians Sogns Arbejdsstuer for arbejdsledige" blev indviet den 28. marts 1928 i menighedshuset på Christianshavn. Der var plads til 11 mennesker i værkstedet, men det var dog kun en enkelt elev, Nielsen, der mødte op den første dag. Næste dag tog Nielsen sin svigerfar med. På tredjedagen kom yderligere to unge mænd sig til. 

Det var en beskeden start, men i de følgende år voksede skolen hastigt og flyttede til større lokaler i Prinsessegade. Her indførtes Kofoeds "klippekort-system". Alle elever fik uddelt et arbejdskort og kunne ved at soignere sig, gå til gymnastik, vaske deres tøj osv. tjene point til forskellige goder.


I 1952 døde Hans Christian Kofoed i en bilulykke. På det tidspunkt havde han hjulpet omkring 50.000 mennesker, og mere end 2000 overværede højtideligheden ved hans begravelse fra Christians Kirken. 


I dag favner skolen langt bredere i målgrupper, metoder og tilbud. Men formålet er stadig det samme: At yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder.   

 

Kofoed
Hans Christian og Astrid Kofoed

 

Vigtige år i skolen historie:

 

2004  

Kofoeds Kælder indvies. I kælderen tilbydes akuthjælp - bad, tøj, tøjvask og sygepleje


2003


Kofoeds Skole i Århus indvies


2002

Kofoeds Skole i Armenien indvies

2001

Kofoeds Skole i Litauen indvies

2000


Kofoeds Skole i Aalborg indvies

 

98/99

 

Kofoeds Skole åbner tre skoler i Polen og en i Estland


1976

 

Skolen indgår driftsoverenskomst med Socialstyrelsen. I 1984 kommer skolen på Finansloven


1975

 

Skolen flytter til den nuværende adresse i Nyrnberggade


1967

 

Der oprettes en afvænningsklinik for alkoholikere. Klinikken eksisterer til 1996


1959

 

Kofoeds Skole bygger et beskyttet pensionat: Holger Nielsens Ungdomsbolig på Amager

 

 

Skolens logo
Logoet bygger på et gammelt symbol, som er tegnet i 1930’erne af Viggo Guttom-Petersen. Symbolet blev moderniseret i 2004.

gammel_logo

 

Hans Christian Kofoed beskrev logoets symbolik som følger: 

”Bomærket udtrykker det inderste i hele Skolens Arbejde – Vi skal være med til at lære Mennesker at skærme om det værdifuldeste i Menneskehjertet: ”Livsflammen!” 
Den er som Retfærdigheden: Den fortærer alt det uægte, som klæber ved Menneskelivet! 
Den er som Solen: Den varmer, giver Liv og Styrke! 
Den er som Faklen: Den viser Vej gennem Menneskelivets Mørke og Ubegribeligheder.” 

 

Hænderne beskytter og hjælper livsflammen. 

For download af nuværende logo klik her.

 

Bøger
Der er skrevet flere bøger om Kofoeds Skole. Se en oversigt her.