Metode

Grundmetoden i Kofoeds Skoles arbejde er aktivering.

Ved aktivering forstår vi en indsats, som gør mennesker med sociale vanskeligheder stærkere,  dygtigere og lykkeligere. En indsats, der aktiverer, opbygger og udvikler den enkeltes personlige ressourcer og samlede kompetence, og derigennem opbygger selvværd og magt over eget liv samt evnerne til at skabe en bedre livsverden for sig selv. 


Det er samtidig formålet med Kofoeds Skole, sådan som det blev formuleret af skolens grundlægger Hans Christian Kofoed.

Til at virkeliggøre målet arbejder Kofoeds Skole med en overordnet ramme for indsatsen, hvis centrale kodeord er skole og elev, og hvor arbejdsmetoden er socialpædagogisk.

Det vil sige: Skolen arbejder med læring og udvikling, både som en proces til personlig selvudvikling og som et middel til at opnå resultater for eleverne i form af forandring.     

Læs mere om Kofoeds Skole i brochuren her

 

Strategi _2_webklar