Målsætning

Kofoeds Skole er en selvejende institution oprettet med det formål at yde hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer.

Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så skolens elever hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv.


Skolen ønsker at møde enhver elev som et ligeværdigt medmenneske med forståelse for dets særlige situation og behov. Og at bidrage til, at dette medmenneske får mulighed for at finde sin egen plads i fællesskabet.


Midler 
Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring.


Skolen ønsker ikke at tilbyde passiv omsorg eller behandling, men lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde i alle de aktiviteter, der sigter mod at øge elevernes selvtillid og evne til at tage vare på egen tilværelse.

 

Læs mere om Kofoeds Skole i brochuren her

 

Strategi _2_webklar