Nuuk

Kofoeds Skole Nuuk

Der bliver nu etableret en grønlandsk Kofoeds Skole i Nuuk. Efter længere tids arbejde er det lykkedes for Kofoeds Skole København og Kommuneqarfik Sermersooq at rejse midler.
Det betyder, at hjemløse og arbejdsløse i Nuuk til efteråret får et nyt sted at gå hen, hvor de kan holde sig beskæftiget og modtage hjælp og støtte til at komme videre i livet. Projektet finansieres i de første tre år af OAK Foundation Denmark, VILLUM FONDEN og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Herefter skal skolen etableres som en selvejende institution med driftsoverenskomst med det offentlige.

Grønlandsk institution
Det har været vigtigt for Kofoeds Skole, at der bliver tale om en grønlandsk institution, som bygger på Kofoeds Skoles værdier. Derfor skal skolens ledelse og personale rekrutteres i Nuuk. Kofoeds Skole i København skal bidrage med viden og erfaringer og med socialpædagogiske programmer og arbejdsmetoder til den grønlandske skole. Rigtig mange grønlændere i Danmark har i årenes løb søgt og fået hjælp på Kofoeds Skole.

Overordnet strategi
Kommuneqarfik Sermersooq og Kofoeds Skole har et ønske om at forbedre livssituationen for socialt udsatte borgere i Grønland. Projektet indgår i en overordnet strategi for at forbedre indsatsen for udsatte grupper.

-I Kommunalbestyrelsen er vi meget optagede af, at den støtte vi yder de mest udsatte i vores samfund rent faktisk hjælper dem videre. Der skal mere fokus på hjælp til selvhjælp, så borgeren bliver i stand til at opretholde en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Her vil Kofoeds Skole komme til at yde et meget vigtigt bidrag i form af en indsats, som hjælper borgere til at tage vare på eget liv”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup.

I Danmark har Kofoeds Skole eksisteret siden 1928 som et sted, hvor arbejdsløse og socialt udsatte kan komme ind fra gaden og arbejde i værksteder, deltage i undervisning og få råd og vejledning til at forbedre deres muligheder i livet. Skolens arbejde bygger på en grundtanke om hjælp til selvhjælp, og deltagernes indsats honoreres med blandt andet spisning, adgang til tøj- og møbeldepot, tøjvask og andre dagligdags fornødenheder.

Viden og erfaring
Kofoeds Skole har i dag danske afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Igennem de seneste 20 år har skolen desuden medvirket til etablering af mere end 20 søsterskoler i 8 central- og østeuropæiske lande. De udenlandske søsterskoler har udviklet sig i overensstemmelse med lokale muligheder og behov, og de er lokalt forankrede - som den kommende skole i Nuuk skal være - og drives af NGO’er i de enkelte lande.
- Vi håber, vi kan bidrage med viden og erfaring ved skolens igangsættelse og på den måde være med til at opbygge en grønlandsk Kofoeds Skole, som hjælper udsatte borgere, siger forstander for Kofoeds Skole i Danmark Robert Olsen.


 

Kontakt til Nuuk:


Gujo Thorsteinsson

Forstander
Kofoeds Skole Nuuk

00 299 381340

gujot@kofoeedsskole.dk