Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

En del af Kofoeds Skoles ungearbejde

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger  består af fem bofællesskaber for unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til uddannelse, arbejde og ønsker for fremtiden.

 

I Kofoeds Skoles Ungdomsboliger kan unge hjemløse komme igennem det lange seje træk, det ofte er, at få sit liv tilbage på skinner efter at have oplevet hjemløshed og andre sociale problemer. 

 

Målgruppen
Ungdomsboligerne i Kofoeds Skoles regi er for unge mellem 18 og 30 år. De unge oplever at have forskellige sociale og psykiske problemerstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv. 

 

En aktiv hverdag
På KSU hjælper vi de unge i den rigtige retning og lægger vægt på, at de skal have en aktiv hverdag med uddannelse, erhvervsarbejde eller anden aktivering. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

Ungdomsboligerne har deres egen hjemmeside, hvor du kan få flere oplysninger om bofællesskaberne, om at blive optaget samt om det pædagogiske arbejde: 

http://ungdomsboliger.kofoedsskole.dk

 

Vi lægger vægt på en aktiv hverdag
Alle botilbuddene lægger vægt på, at de unge skal have en aktiv hverdag med undervisning eller aktivering uden for huset, for eksempel på Kofoeds Skole. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

 

Vi laver en udviklingsplan

I samarbejde mellem elev, kontaktpædagog og vores socialrådgiver udarbejder vi en udviklingsplan for den unges ophold og udslusning fra bofællesskabet frem mod et bedre liv.

 

Boliger til 18-30 årige med psykosociale problemer
Ungdomsboligerne i Kofoeds Skoles regi er for unge mellem 18-30 år med psykosociale problemer.

De unge har sociale og psykiske problemer
De unge har forskellige sociale og psykiske problemer, som gør det svært at leve et almindeligt ungdomsliv. Mange af dem er hjemløse. Andre er mentalt hjemløse, hvor de slås med andre problemer end fattigdom og et manglende sted at bo. De har ikke noget sted at høre til eller noget netværk.

 

De unge har ingen erhvervserfaring og er uafklarede med fremtiden
De unge har for det meste ingen eller kun har ringe erhvervserfaring. De har svært ved at følge ordinære uddannelsesforløb og er vanskelige at aktivere. De er uafklarede med hensyn til fremtiden, har svært ved at strukturere dagen og mangler socialt netværk.

Se her for særlig hjælp til hjemløse.

 

 

 

 

Kontaktoplysninger


Socialrådgiver Stina E. Nielsen

Telefon 41 73 30 02

stinan@kofoedsskole.dk

 

Læs mere om Kofoeds Skoles Ungdomsboliger på: 

http://ungdomsboliger.kofoedsskole.dk