Kofoeds Kælder

Akuthjælp til unge der bliver udsat for hjemløshed

Kofoeds Kælder - et kontaktsted for unge hjemløse

 

Kofoeds Kælder er er et kontaktsted for alle mellem 18 og 29 år, som ikke har noget sted at bo.

Det kan være alt fra dig, der sover på gaden, til dig, der låner din vens sofa på tredje måned.

I kælderen får du:

# 100% anonymitet
# En at snakke med
# Noget at spise, et bad og rent tøj
# Adgang til internet
# Opladning af mobil
# Mulighed for et klubværelse

På sigt kan vi også støtte dig i kontakten med det offentlige og i samarbejde hjælpe dig videre hen imod dit eget sted at bo.

 

Kofoeds Kælder er en del af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, hvor socialt udsatte unge kan få botræning og pædagogisk støtte.

 

 

Hver 5. hjemløs er mellem 18 og 24 år
 

Unge under 30 år er den gruppe af hjemløse, der vokser hurtigst. Men de unge ser ikke sig selv som hjemløse og opsøger ikke de eksisterende hjælpetilbud. Derfor har Kofoeds Skole indrettet Kofoeds Kælder som kontaktsted for hjemløse unge i et forsøg på at skabe en sammenhængende indsats, der skal bringe dem ud af hjemløsheden.


Hjemløsheden i København er stigende, og 95 procent af tilgangen til gruppen af hjemløse er unge mellem 18 og 24 år. I 2009 var 10 procent af de hjemløse i hovedstaden unge mellem 18 og 24 år. I 2011 udgjorde den samme aldersgruppe 15 procent af samtlige hjemløse. Unge hjemløse har oftest massive og komplekse sociale problemer. Mange er i forvejen kendt af børne- og ungdomsforvaltningen, og har haft problemer i deres opvækstmiljø og lever med misbrug og psykiske problemer.
 

Unge hjemløse søger sjældent hjælp i de traditionelle herberger og sociale tilbud til hjemløse. Og hvor ældre hjemløse er nemme at identificere i gadebilledet, er det stik modsat med de unge. De ser ud som de fleste andre, sover hos venner og bekendte og mener ofte, at de ikke har brug for hjælp. Alle erfaringer viser, at jo længere tid, man er hjemløs, jo større er sandsynligheden for, at tilstanden bliver permanent.

 

Kofoeds Kælder 
Derfor har Kofoeds Skole nu har indrettet Kofoeds Kælder for hjemløse som kontaktsted for unge hjemløse. Kofoeds Kælder har adresse i Frederiksborggade 1a, ved Kultorvet i København. Her vil de unge i første omgang kunne få basal hjælp, som noget at spise, vask af tøj, bad, adgang til Internet og opladning af mobiltelefon. Herudover vil kælderens medarbejdere supplere med samtaler og støtte – fx til at genskabe kontakt med familie, venner, hjemkommune og andre myndigheder. 

Når den fornødne gensidige tillid er opbygget, har kælderen en række klubværelser, hvor nogle vil kunne bo mens der arbejdes på at etablere en social handleplan for den enkelte. Et led i en handleplan kan være at den unge flytter ind i en af Kofoeds Skoles ungdomsboliger, hvor de kan få botræning og hjælp og støtte til at bearbejde misbrug og andre problemer og finde deres retning i forhold til uddanelse eller arbejde.
 

På årsbasis forventer Kofoeds Kælder at komme i kontakt med 50-100 unge hjemløse under 30 år, og at to tredjedele af de unge, som det lykkes at få ind i projektet, vil komme ud af hjemløsesituationen i løbet af ni måneder. 

 

 

 

 

Map

 

Frederiksborggade

 

Kofoedskaelder _profilbillede _FB

 

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Teamleder Bent Kristensen

Telefon: 41733155

E-mail: bentk@kofoedsskole.dk

 

Socialpædagog Pernille Jacobsen

Telefon: 41733172

E-mail: pernillej@kofoedsskole.dk

 

Find os på Frederiksborggade 1A, København K (ved Kultorvet).

Aftal et tidspunkt med Bent eller Pernille eller kig ind i åbningstiden:
Mandag - onsdag fra kl. 8 - 15.30
Torsdag - fredag fra kl. 8 - 12

Lørdag og søndag er der lukket.

 

 

Find os på Facebook:

www.facebook.com/kofoedskaelder