fuckinghjemløs.dk

Vær med til at støtte skolens arbejde for unge hjemløse

Støt kampagnen: Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs

I forlængelse af relanceringen af Kofoeds Kælder som kontaktsted for unge hjemløse iværksatte Kofoeds Skole i september måned facebook-kampagnen ’Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs’.

 

Formålet med kampagnen er at indsamle midler til og skabe fokus på den store gruppe af unge, der enten befin­der sig i, eller er truet af, hjemløs­hed. Navnet kan virke provoke­rende, men ’Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs’ er en udtalelse, de unge selv kommer med, når de bliver konfronteret med deres hjemløs­hed. Det er nemlig kun en lille del af de unge, der f.eks. sover på gaden. Langt størstedelen af dem sover rundt omkring på sofaen hos venner og familie. Generelt ser de unge ikke sig selv som hjemløse, da de ikke kan identificere sig med det mere klassiske billede af den noget ældre hjemløse mand med rød næse og tophue. Altså gør de unge hvad de kan, for at di­stancere sig fra hjemløsebegrebet, selv om det teknisk set er det, de er. Netop derfor indgår ordet ’ikke’ også i navnet. Med andre ord, er det er forsøg på at tale til de unge, med de unges eget sprog. Og hvis du spørger de unge hjemløse selv, siger de formentlig ’Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs’.

STØT

SMS "HJEMLØS til 1245 - støt med 50 kr.

DEL DIN STØTTE #fuckinghjemløs facebook.com/fuckinghjemlos