Fakta om unge hjemløse

Flere hjemløse i København - de fleste er unge

Antallet af hjemløse borgere i de københavnske omegnskommuner er steget kraftigt de sidste år. Samtidig fortsætter den generelle stigning i hjemløsheden i Danmark. Der kommer især flere unge blandt de hjemløse.

 

Antallet af hjemløse borgere i kommunerne omkring København er næsten fordoblet siden 2009; fra 701 til 1.341 personer i 2013. Kommunerne rundt om København står for hovedparten af den stigning i antallet af hjemløse borgere i Danmark, der har gjort sig gældende i de seneste år. 

SFI’s seneste kortlægning af hjemløshed viser, at der er 5820 hjemløse i Danmark. Ved tællingen i 2009 fandt forskerne 4.998 hjemløse, mens tallet i 2011 var 5.290.

Voksende problem i københavnske forstæder 
En væsentlig årsag til stigningen i hjemløsheden i Københavns omegn er bolig-manglen i hovedstadsområdet. Og så har man ikke rigtig været opmærksom på det område tidligere, forklarer SFI-forsker Lars Benjaminsen, der står bag kortlægningen:

”Omegnskommunerne er en blind plet på radaren. Mange tænker, at hjemløse kun er inde i København, og derfor er indsatserne rundt om hovedstaden ikke så stærke. Og der er lange ventelister til almene boliger her,” siger han. 

Flere unge hjemløse
Kortlægningen viser også, at antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år fort-sætter med at stige. Tallet er næsten fordoblet siden 2009; fra 633 til 1.138 personer i 2013. Stigningen er også her mest markant i de københavnske forstæder. 

(Kilde: SFI, pressemeddelelse 23. august 2012)

 

Hjemløshed i Danmark 2013, rapport fra SFI - august 2013

 

Derfor stiger antallet af hjemløse - Debatindlæg af Kofoeds Skoles Forstander Robert Olsen, bragt i Politiken d. 4. juni 2013

 

Læs om arbejdet med unge hjemløse i Kofoeds Avis