Vores arbejde

Kofoeds Skole har lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark.

Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Esbjerg og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og  botilbud.

 

Der er tilbud om rådgivning og vejledning, støtte til at opsøge forskellige myndigheder efter behov og opsøgende arbejde hvor udsatte grønlændere ofte færdes. Kofoeds Skole har aftale om aktivering for kontanthjælpsmodtagere.

 

Mål

Tilbuddene sigter på at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv. I arbejdet med udsatte grønlændere ønsker vi at implementere anbefalinger fra Socialministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS i vores målsætninger.

 

 

 

Læs mere

Vi deltager i debatten på www.udsattegroenlaendere.dk og kan anbefale denne side.  

 

Nordisk Ministerråds rapport: "En verden til forskel - arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland" finder du her -download i pdf-format.

Kontakt

Se kontaktoplysninger for Kofoeds Skoles aktiviteter for grønlændere i menuen til venstre.