Miteq - bofællesskab for grønlandske kvinder

Bofællesskabet Miteq for grønlandske kvinder.


Miteq er et midlertidigt bosted for 5 hjemløse, grønlandske kvinder.

Kvinderne får en omfattende og mangesidig støtte til at komme videre i deres liv og til sidst videre i egen lejlighed. Lejligheden stiller hjemkommunen til rådighed for den enkelte kvinde.

Det er en betingelse for indflytning, at hjemkommunen accepterer at stille en lejlighed til rådighed, når opholdet er slut.

Miteq er en del af Kofoeds Skole og er beliggende på Amager.

Miteq betyder edderfugl på vestgrønlandsk - symbolet på varme og omsorg. De kvaliteter forsøger vi at efterleve miljø- og stemningsmæssigt.

Målgruppe
Hjemløse, grønlandske kvinder der kan gå ind for Miteqs formålsbestemmelse. Kvinderne skal ønske, og vi skal vurdere, at de er i stand til at have gavn af bofællesskabets aktiviteter. Kvinderne skal være selvhjulpne og kunne indgå i fællesskabet. Der er ikke døgnbemanding i bofællesskabet.

Aktiviteter
Aktiviteterne omfatter: Individuel og fælles støtte i forhold til kvindernes samlede livssituation:

• Individuel terapi og gruppeterapi (herunder evt. misbrugsbehandling)
• Husmøder herunder hjælp til/og træning i at klare evt. uoverensstemmelser
• Individuel rådgivning og ledsagefunktioner i forhold til myndigheder, sundhedsvæsen osv.
• Udflugter og fælles opgaver i og uden for Miteq.

Kvinderne deltager også i psykoterapikurserne i Sorø
 

Misbrugsbehandling er en integreret del af psykoterapien.

Formål
Formålet er at støtte op om kvindernes personlige udvikling, så de ruster sig til at flytte i egen bolig samt til at indgå i det danske samfund på så mange områder som muligt. På en for dem konstruktiv måde. Aktiviteterne finder sted i et terapeutisk miljø.

 

Mere information

Grønlænderbilleder er en artikel om socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Medarbejderne i Miteq har udarbejdet en artikel om socialt udsatte grønlændere i Danmark, og om hvordan psykoterapi kan være med til at hjælpe i en situation præget af misbrug og hjemløshed.

Læs artiklen her

Kontakt
Der er ansat to sociale viceværter på deltid til at varetage samtlige funktioner i Miteq:

Social vicevært Sisse Levol: tlf: 41 73 30 47, sissel@kofoedsskole.dk

 

Social vicevært Kirsten Egebjerg, tlf. 41 73 30 46, kirstene@kofoedsskole.dk