Hvem kan blive elev?

Hvem kan blive elev på Kofoeds Skole?

Kofoeds skole er for mennesker, som er socialt udsatte.

I praksis vil det sige, at mennesker mellem 18 og 65, som er uden for arbejdsmarkedet kan blive elever på Kofoeds Skole. 
Skolens målgruppe er således personer på:

 • Kontanthjælp
 • Førtidspension
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Sygedagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Hjemløse uden arbejde
 • Ungeydelse. Alle unge over 18 år, som er arbejdsledige og/eller hjemløse kan indskrives på Kofoeds Skole
 • Efterlønsmodtagere, som har sociale problemer, f.eks. misbrug og psykiske lidelser. Er der plads på KSO holdene kan andre efterlønsmodtagere skrives ind på det ønskede hold, men kan ikke skrives på venteliste
 • Borgere uden offentlig forsørgelse, som har mistet retten til dagpenge
 • Uanset forsørgelse personer, som henvises fra myndigheder og offentlige institutioner for mennesker med sociale vanskeligheder eller en særlig belastet livssituation, f.eks. asylansøgere efter aftale med asylmyndighederne
 • Indvandrere og flygtninge med lovligt ophold i landet kan indskrives
 • Borgere, som forsørges af samlevende eller ægtefælle, hvor borgeren har åbenlyse sociale vanskeligheder, og hvor parrets økonomi ikke på anden vis kan forbedres

Kofoeds Skole skelner ikke til etnisk eller national baggrund. Kofoeds Skole skal dog se til at den almindelige danske lovgivning er gældende for de personer, der indskrives.

 

Følgende grupper kan ikke indskrives som elever på Kofoeds Skole:

 • Borgere, som ikke har legalt ophold i landet.
   
 • EU statsborgere på et turistophold (1- 6 måneders ophold) kan ikke indskrives, da de er at betragte som turister. Det samme gælder indehavere af Green Card.
 • Borgere uden forsørgelse, som ikke har sociale vanskeligheder
 • Borgere med lønindkomst eller SU

 

 

Undervisning og værksteder

Hent undervisningskataloget for 1. semester 2017 her:

 

Kususkatalog _SKO_1_2017_lille

 

 

Hent vores folder til nye elever her:

Velkommen _front _300px

 

 

Hent folderen om vores værksteder her:

 

Fakta Ark -1_web