Mad, tøj, møbler etc

Som elev kan du optjene ret til en række forskellige serviceydelser på skolen

Optjening af serviceydelser
På Kofoeds Skole kan eleverne optjene ret til forskellige serviceydelser. Det er et princip, som har været gældende siden skolens start i 1928: når den enkelte gør noget godt for sig selv, eller bidrager til fællesskabet, ved at løse en aftalt arbejdsopgave, udløser det en belønning i form af fx mad, bad, tøjvask og adgang til tøj- eller møbeldepot.

Tidligere skete aflønningen i form af optjening af mønter i skolens egen møntfod, kofoed-dollaren. I dag optjenes retten til de forskellige gode i et rekvisitionssystem.

 

Formålet er:

  • Eleven skal gøre noget godt for sig selv
  • Eleven skal bidrage og deltage aktivt i fællesskabet Kofoeds Skole
  • At eleven ikke er passiv modtager, men bliver aktiv i forhold til sig selv og fællesskabet på Kofoeds Skole
  • Ordningen er en del af Kofoeds Skoles pædagogiske metode, hjælp til selvhjælp

Formidling af arbejdsopgaver sker i Produktionsværkstedet
Elever, der ønsker at optjene serviceydelser ud over madbilletten, kan henvende sig til Produktionsværkstedet på 1. sal.

 

Her aftales det hvad eleven ønsker at tjene op til og der henvises til det værksted, hvor arbejdsopgaven skal løses.

 

Optjening foregår i hovedsagen i tidsrummet fra kl. 8.00-11.00 – henvendelse til Produktionsværkstedet.


Overblik over optjeningsmuligheder

Madbillet: Spisebillet til frokost i Café Himmelblå eller som betaling for deltagelse i madlavningskursus. (1 times arbejde i alle værksteder, udleveres i værkstederne).

Ydelse

Antal arbejdstimer

Vask

1 time

Stor vask

2 timer

Frisør (hver 2. måned)

2 timer

Stor frisør (hver 2. måned)

4 timer

Møbelrekvisition – 1 gang om måneden

2 timer

Tøjrekvisition - 1 gang om måneden

2 timer

Transport – (Kørsel – 2 x årligt)

2 timer

Cykelreparation
(Materialer medbringes eller købes særskilt).

2 timer

Køb af cykel

10 / 20 timer