Bisserne

Et tilbud om bedre tandsundhed til hjemløse og socialt udsatte

Dårlig tandsundhed er både fysisk invaliderende og socialt ekskluderende. Det er fx svært at spise ordentligt, når man mangler sine tænder, eller går rundt med tandsmerter forårsaget af manglende tandsundhed.

Bisserne er en forening af tandlæger, tandplejere og klinikassistener, som på frivillig basis driver gratis tandklinikker for hjemløse og socialt udsatte. Patienterne henvises oftest af bo-institutioner, væresteder, herberg og sagsbehandlere. Bissernes tandklinik på Kofoeds Skole ligger på 1. sal i hovedbygningen. Klinikken har moderne udstyr og lyse og indbydende lokaler.

Tandbehandling hos bisserne er gratis for patienterne. Der tages i hvert enkelt tilfælde stilling til, om patienten er omfattet af tilbuddet. Bisserne er ikke et tilbud til alle: patienter, der ikke lever op til Bissernes kriterier henvises til behandling hos egen tandlæge.
 

Behandlingen

Bissernes tandklinik skal først og fremmest betragtes som en skadestue og tilvænningsklinik for hjemløse og socialt udsatte med dårlig tandsundhed. Behandlingen omfatter:

  • Akut smertebehandling
  • Tandstatus og groft prisoverslag i forhold til eventuel ansøgning hos kommunen om støtte til behandlingsforløb hos egen tandlæge
  • Funktionel tandpleje, dvs. behandling der tager sigte på at gøre tandsættet brugbart
  • At bringe tandbehandling hos egen tandlæge ind i livet hos den enkelte patient


Kontakt

Klinkmanager Jytte Schjødt

Tlf: 23 47 87 31

Mail: bisserne@kofoedsskole.dk

 

Åbningstider

Klinikken er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00. Fredag fra kl. 9.00-13.00.