Mentorpakke

(Projekt nr. 2590 / Opera ID 1138515)

Støtte til job, praktik eller uddannelse


Den helhedsorienterede eksterne mentorpakke på Kofoeds Skole skal støtte dig til at blive i job, praktikophold eller uddannelsesforløb. En mentor er en fast kontaktperson,som giver dig hjælp og støtte til at gennemføre uddannelse, praktikophold i virksomheder eller job. Du og din kontaktperson samarbejder om at finde ud af hvad det er, du skal have hjælp og støtte til. Støtte kan omfatte:

Job og uddannelse
• Introduktion til en ny arbejdsplads i forbindelse med job eller virksomheds praktik.
• Støtte til gennemførelse af praktikophold eller job med løntilskud
• Støtte til gennemførelse af uddannelse.

Sammenhæng i hverdagen
Din mentor kan også hjælpe dig med at få din hverdag til at fungere bedre, ved at skabe overblik og ved at give gode råd, så du når de ting, du skal.
• Støtte til at få din egen hverdag til at fungere
• Støtte i forbindelse med kontakt til jobcenter og andre offentlige myndigheder
• Information og vejledning i forbindelse med jobsøgning, ansættelse osv.
• Støtte til at bruge offentlig transport
• Støtte til kontakt med virksomheder og uddannelsesinstitutioner
• Støtte til at komme op om morgenen og møde til tiden

En mentorordning kan sammensættes på mange forskellige måder. Du og din mentor aftaler sammen hvad du har behov for støtte til og et sæt spilleregler for jeres samarbejde.

Samarbejde med dit jobcenter
Kofoeds Skole samarbejder med dit jobcenter, og vi er forpligtet til at melde til jobcentret omkring dit forløb og hvordan det går. Du får selvfølgelig mulighed for at se vores tilbagemelding.