Kofoeds Skoles særligt intensive pakke

(Projekt nr. 2600 / Opera ID 835874)

Sammen finder vi vejen...

Den særlige intensive pakke på Kofoeds Skole er et individuelt forløb, som skal hjælpe dig til at finde din vej mod job eller uddannelse.


På Kofoeds Skole får du en fast kontaktperson, og i fællesskab sammensætter I et forløb, som passer til dine interesser og muligheder, og bringer dig i den rigtige retning i forhold til dine mål. Din kontaktperson følger dig igennem hele forløbet på skolen.

Som elev på Kofoeds Skole kan du arbejde i vores værksteder, deltage i undervisning og har adgang til en lang række rådgivnings- og servicetilbud.

 

Jobsøgning, praktik og uddannelse

Målet er, at du kommer godt i gang med jobsøgning, virksomhedspraktik eller uddannelse.

Du skal arbejde med at finde frem til de ressourcer og kompetencer, du har. Din kontaktperson hjælper dig med at få dem beskrevet og sammen ser I på, hvilke muligheder det giver dig på arbejdsmarkedet. Måske kan du forbedre dine muligheder og optræne nye kompetencer gennem uddannelse eller virksomhedspraktik. Det kan både være uddannelse uden for Kofoeds Skole, men kan også foregå i skolens mange værksteder og undervisningshold.


Værksteder

I værkstederne skal du løse opgaver på og uden for Kofoeds Skole sammen med vores dygtige fagfolk og de andre elever på værkstedet. Arbejdet er tilrettelagt som på en arbejdsplads, og optræner dine ressourcer og kompetencer.

Kofoeds Skole har optræningsværksteder inden for:

 

Du kan downloade infoark om Kofoeds Skoles værksteder her

  

Undervisning

Undervisningen giver dig mulighed for at lære nyt om ting, du interesserer dig for og at få genopfrisket gamle færdigheder. Der er mere end 120 forskellige undervisningshold og 90 forskellige fag at vælge imellem.

Råd og vejledning

PåKofoeds Skole finderdu en lang række rådgivnings- og vejledningstilbud: Socialrådgivere, en familierådgiver, en advokat, en psykolog og en lægefaglig konsulent ansat.

  

Servicetilbud

Kofoeds Skole stilleren række servicetilbud til rådighed for eleverne efter behov: Tøj- og møbeldepot, tandklinik, bade- og vaskefaciliteter, frisørsalon og meget andet. Nogle tilbud står til rådighed for alle elever, nogle tilbud skal man visiteres til. Tal med din kontaktperson om dine muligheder.

 

Din mening tæller

Elever påKofoeds Skole skalføle, at de lærer noget og udvikler sig, når de går på skolen. Derfor er det vigtigt at du gør opmærksom på det, hvis du oplever, at noget ikke fungerer.

 

Samarbejde med dit jobcenter

Kofoeds Skole samarbejdermed dit jobcenter, og vi er forpligtet til at melde til jobcentret omkring dit forløb og hvordan det går. Du får selvfølgelig mulighed for at se vores tilbagemelding.