Metode

På Kofoeds Skole tror vi på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet, blot de rette betingelser er til stede.

Alle mennesker har ressourcer, som kan komme til udfoldelse. Det, der kræves, er den rette støtte. Det kalder vi hjælp til selvhjælp, og vores opgave er, at bistå borgeren til at tage ansvar for sin egen udviklingsproces. Man ender ikke på Kofoeds Skole, man begynder. 

Skolen er et udviklende sted for mennesker, der skal afprøve sig i et trygt miljø. Vi kan både skabe oplevelsen af at være på en arbejdsplads og følelsen af at blive set og hørt. 

Arbejdsfællesskaber

Vores hovedværktøj er, at borgeren sammen med vores medarbejdere indgår i et meningsfyldt arbejdsfællesskab, fx i et af skolens værksteder. Det er en god metode til at identificere de arbejdsopgaver, borgeren magter at udføre, samtidig med at borgeren træner sine kompetencer. Metoden giver desuden et godt grundlag for observation af borgerens beskæftigelsesmæssige ressourcer og potentialet for at komme i arbejde. Metoden åbner desuden op for at afprøve borgerne under forskellige vilkår: individuelt, i grupper, praktisk og teoretisk. 

Vi yder også særlig, vejledende støtte i form af lægefaglig konsulent, psykolog, familierådgiver, advokat, jobkonsulent og socialrådgivere. 

Skolens mange forskellige faggrupper betyder, at vi kan arbejde med at styrke både professionelle, sociale og personlige kompetencer hos borgeren. Vi arbejder bevidst med det hele menneske, og dermed også borgernes personlige problemer. 

Arbejdsmarkedsrettethed 
I den arbejdsmarkedsrettede indsats udarbejder Kofoeds Skole individuelle handleplaner i samarbejde med borgeren og jobcentret. Sigtet er, at identificere den korteste vej til arbejdsmarkedet. For nogle borgere vil det sige direkte virksomhedsplacering i enten ordinært job, job med løntilskud eller virksomhedspraktik. For andre er det hensigtsmæssigt at opkvalificere ressourcerne på områder som motivation, mødestabilitet og social omgang med andre.

 

De personlige kompetencer optræner vi typisk i værkstedsforløb, så også de faglige kompetencer udvikles.

 

Vores værksteder er veludstyrede og ledes af faguddannet personale med høje, pædagogiske kompetencer. Vi kan derfor tydeliggøre arbejdsmarkedets forventninger, samt lovgivningens muligheder og krav overfor borgerne. 

Undervisning og værksteder

Hent undervisningskataloget for 1. semester 2017 her:

 

Kususkatalog _SKO_1_2017_lille

 

 

 
Hent vores folder til nye elever her:

Velkommen _front _300px