Målgruppe

Udvikling for arbejdsledige

Her på siderne kan du læse om de tilbudspakker, som indgår i Kofoeds Skoles rammeaftale med Københavns Kommune. Kofoeds Skole arbejder gerne sammen med andre kommuner omkring aktivering af borgere. Kontakt Modtageenheden for nærmere information.

 

Kofoeds Skole arbejder med socialt udsatte ledige, som har massive problemer og barrierer ud over ledighed. Mennesker, som ofte har brug for en individuel og særlig indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

 

Der kan være tale om misbrugere, mennesker med psykiske lidelser, fysiske problemer, familie og netværksproblemer, indlæringsvanskeligheder og dårlig skole- og uddannelsesbaggrund.

 

Skolens rummelighed understreges af arbejdet med grønlandske borgere og indvandrere, der ofte mangler kendskab til arbejdspladsnormer, sprog og skal overvinde kulturelle barrierer. 

 

 

 

 

Undervisning og værksteder

Hent undervisningskataloget for 1. semester 2017 her:

 

Kususkatalog _SKO_1_2017_lille

 

 

 
Hent vores folder til nye elever her:

Velkommen _front _300px